NTT Keihanna Building(Kyoto)

Address

2-4,Hikaridai,Seika-cho,Soraku-gun,Kyoto-fu 619-0237

Access

By Train

Take the JR Gakkentoshi Line to Hosono Station, or the Kintetsu Kyoto Line to Shin-Hosono station. Then catch the Nara Kotsu Bus Hikari-dai Jutaku line and get off at NTT Keihanna or Hikaridai 2-chome (15 minutes).

By Bus

From Osaka, take the Kintetsu Nara Line to Gakuen-mae station. From there a taxi takes 20 minutes.
From Kyoto, take the Kintetsu Kyoto Line to Takanohara, from there a taxi takes 10 minutes.

Access_map